1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Fakty na jedyn pohlad

Ličby rěča jasnu rěč. Sakska je so hižo čujomnje přeměniła a tutón proces budźe dale trać.

Tak so ličba wobydlerjow swobodneho stata kontinuowanje pomjeńšuje. Hdyž měješe Sakska spočatk 1990 hišće 4,9 milionow wobydlerjow, tak běchu to kónc 2007 jenož hišće dobrych 4,2 milionaj. Za lěto 2020 prognosticěruje so woteběranje ličby wobydlerstwa na něhdźe 3,9 milionow.

Runočasnje stupaše přerězna staroba Saksow wot 39 lět 1990 na wjace hač 45 lět 2007. W lěće 2020 budźe »přerězny Saksa« skoro 49 lět stary.

Přehlad k wažnym determinantam demografiskeho wuwića Sakskeje móžeće na slědowacych stronach namakać.

Podźěl staršich ludźi pospochi přiběra

Wobydlerstwo Sakskeje 2006 a 2020 po starobje a splahu; daty za 2020 ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 (zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazkoweho zarjada za statistiku warianta 1 W1)

Wobydlerstwo Sakskeje 2006 a 2020 po starobje a splahu; daty za 2020 ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 (zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazkoweho zarjada za statistiku warianta 1 W1)
(© Daty: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje; grafika: Sakska statna kenclija)

Ličba wobydlerstwa Sakskeje budźe so dale pomjeńšować.

Ličba wobydlerstwa Sakskeje budźe so dale pomjeńšować

Přirost ludnosće jenož w Lipsku a Drježdźanach; daty za 2020 ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 [zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazka]

Přirost ludnosće jenož w Lipsku a Drježdźanach; daty za 2020 ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 [zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazka]
(© Daty: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje; grafika: Sakska statna kenclija)

Sakske wokrjesy a bjezwokrjesne město Kamjenica zhubja hač do 2020 na wobydlerjach, mjeztym zo je za wulkoměsće Drježdźany a Lipsk snadny přirost wobydlerstwa wočakować.

Ličba ludnosće Sakskeje spaduje

Wobydlerstwo Swobodneho stata Sakskeje 1990 do 2020

Wobydlerstwo Swobodneho stata Sakskeje 1990 do 2020
(© Daty: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje; grafika: Sakska statna kenclija)

Poměr generacijow w přirunanju lět 1990 do 2020

1990-2005: dalepisanje wuwića wobydlerstwa; 2010-2020: daty ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 [zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazka]

1990-2005: dalepisanje wuwića wobydlerstwa; 2010-2020: daty ze 4. regionalizowaneje wobydlerskeje prognozy za Swobodny stat Saksku, warianta 3 [zakładne připušćenja po 11. koordinowanym předwobličenju wobydlerstwa Zwjazka]
(© Daty: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje; grafika: Sakska statna kenclija)

Podźěl staršich Saksow na cyłkownej ludnosći rosće w swobodnym staće. Přerězna staroba Saksow stupa.

Ličba porodow w Sakskej zaso stupa

Zjata ličba porodow je nazorny indikator za častosć porodow. Wona wopisuje, kelko dźěći by žona w běhu swojeho žiwjenja porodźiła, hdyž płaća starobnospecifiske ličby płódnosće kalendroweho lěta wot jeje 16. žiwjenskeho lěta hač k 50. žiwjenskemu lětu.

Zjata ličba porodow je nazorny indikator za častosć porodow. Wona wopisuje, kelko dźěći by žona w běhu swojeho žiwjenja porodźiła, hdyž płaća starobnospecifiske ličby płódnosće kalendroweho lěta wot jeje 16. žiwjenskeho lěta hač k 50. žiwjenskemu lětu.
(© Daty: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje; grafika: Sakska statna kenclija)

Ličba porodow w Sakskej zaso stupa. Wona pak njedosaha hišće za přirodne zdźerženje ludnosće.

Marginalspalte


Illustration

© Institution