1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Ideja a koncept

Što je Dźeń Saksow?

Dźeń Saksow je najwjetši ludowy a domizniski swjedźeń w swobodnym staće. Wot 1992 swjeći so wón kóždolětnje na prěnim septemberskim kóncu tydźenja w jednym druhim sakskim měsće. Sakske towarstwa a zwjazki su na tutych dnjach hłowni akterojo. Woni prezentuja swoje aktiwity a informuja wo domizniskich wašnjach a nałožkach. Wot wjelestronskich sportowych družin hač ke klasiskej hudźbje, wot socialneho angažementa hač k historiskim rjemjeslniskim wikam je za wopytowarjow wšěch starobnych skupin něšto pódla.

Historiske

Hižo wot 4. do 6. julija 1914 wotmě so w Drježdźanach tak mjenowany Sakski dźeń (Sachsentag). Domizniski spisowaćel Adolph Ziesche płaći jako załožer a organizator tutoho swjedźenja, kotryž – kaž nowiny tehdom pisachu – »Serbow a Vogtlandźanow, Hornjołužičanow a Altenburgčanow, Mišnjanow a Rudnohorjanow k wulkej swójbje zjednoći«.

Cyłkownje 36 delegacijow z cyłeje Sakskeje předstajachu z kolorěrowanymi wobrazami swoju domiznu. Kaž dźensa pokaza so tež tehdy wulki swjedźeński ćah. Wón wjedźeše podłu Praskeje dróhi, nimo hrodu hač k swjedźenskemu naměstu něhdyšeje »Ptačeje łuki« (Vogelwiese).

Marginalspalte


Illustration

© Institution