1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Hospodarske stejnišćo

Hospodarska struktura

Sakska je mjezynarodnje wubědźowanjakmane wysokotechnologiske stejnišćo. Dźensa eksistuje pjeć hospodarskich rumow z třomi urbanymi jadrami jako motory hospodarstwa.

Mjez Drježdźanami a Freibergom stej předewšěm mikroelektronika a elektrotechnika zadomjenej (»Silicon Saxony«). Z firmami kaž AMD, Qimonda, Advanced Mask Technology Center, Siltronic a SolarWorld AG su so tule wulkosće teje branšy zasydlili. Hospodarski rum Sewjerozapadna Sakska wopřijima wikowansku metropolu Lipsk, kotraž je so jako stejnišćo za medije a financne posłužby etablěrowała. W srjedźosakskim kopjenišću wokoło Kamjenicy a Cwikawy stej tradicionelnje mašinotwar a twar jězdźidłow koncentrowanej. Wokoło tutych centrow tworja so přiběrajcy regionalne syće. Tajke wuwića su na přikład na polu mikroelektroniki z předewzaćemi w Drježdźanach a Freibergu, w jězdźidłowym a mašinotwarje z Kamjenicu/Cwikawu abo z medijowym stejnišćom Lipsk registrować.

Hospodarske spěchowanje

Wot 1991 podpěruje krajna Towaršnosć za hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) tu- a wukrajnych inwestorow, sakske komuny a sakske firmy. Při tym dźěła WFS wusko z komunalnymi hospodarskimi spěchowarjemi hromadźe.

K prašenjam spěchowanja steji předewzaćam Sakska banka za natwar pomocliwje po boku. Spěchuja so hospodarstwo a technologija, wonkowne hospodarstwo, dźěłowe wiki, załoženja eksistency (předewšěm coaching za załožerjow eksistency) a srjedźny staw. Pomocy ke konsolidaciji so runje tak poskićeja kaž wobdźělenja a rukowanja. Produkciske a inowaciske kooperacije so financielnje podpěruja a motiwěruja so přidatnje přez statnje spěchowane syće. Datowa banka spěchowanskich srědkow pomha při pytanju spěchowanskich srědkow wšelakich programow.

Marginalspalte


Illustration

© Institution