1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Struktura ludnosće

Wobydlerska pyramida

Wobydlerska pyramida
(© Krajny zarjad za statistiku Sakskeje)

Starobna pyramida Sakskeje je – kaž we wjetšinje nowych zwjazkowych krajow – jara njeprawidłownje natwarjena. Jara wulke zarězki su pola dźensa wyše 60-lětnych (2. swětowa wójna), pola 35-lětnych (»pilowy knyk«) a tych 0- do 15-lětnych (»přewrótowy knyk«). Strata ludnosće w 2. swětowej wójnje by hišće wjetša była, hdyž njeby so 997.798 wućěrjenych ze Šleskeje, Pomorskeje a Sudetskeho kraja w Sakskej zasydliło. To wotpowědowaše 1949 podźělej wot 17,2 % wobydlerstwa (žórło: Zwjazkowy archiw).

2006 bě lědma połojca dorosćenych Saksow (45,7 %) woženjena, wjace hač třećina (38,7 %) nježenjena, zbytny dźěl zwudowjeny (8,3 %) abo dźěleny (7,3 %). W Sakskej bydli w přirunanju z druhimi zwjazkowymi krajemi mało wukrajnikow, jich podźěl wučinješe w lěće 2007 nic cyle 3 %. Najwjetša skupina wukrajnych ludźi su z nic nimale 11 % Vietnamčenjo.

Marginalspalte


Illustration

© Institution