1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Krajny sejm

Sakski krajny sejm w Drježdźanach

Sakski krajny sejm w Drježdźanach
(© Döring, Sven)

Njeposrědnje po přistupje NDR k zakładnemu zakonjej dnja 3. oktobra 1990 bu Sakska ze zwjazkowym krajom Zwjazkoweje republiki Němska. Hižo 14. oktobra 1990 wotměchu so w Sakskej znowa wólby do krajneho sejma. K wólbam dnja 11. septembra 1994 bu legislaturna perioda wot štyrjoch na pjeć lět podlěšena, dalše wólby wotměchu so tohodla dnja 19. septembra 1999, dnja 19. septembra 2004 a dnja 30. awgusta 2009.

Najwyše zastupnistwo ludu je Sakski krajny sejm jako parlament. Wustawa pomjenuje krajny sejm jako »městnosć wutworjenja politiskeje wole«. Jemu přisteji zakonjedawaca móc runje tak kaž kontrola eksekutiwneje mocy. Na pjeć lět woleny krajny sejm móže so z rozsudom dweju třećinow swojich sobustawow sam rozpušćić.

Zakonjedawarstwo krajneho sejma so přez třischodźenkowe postupowanje ludoweho zakonjedawarstwa wudospołni. Z ludowej próstwu (40.000 hłosow) so direktnodemokratiske postupowanje zastorči. Wotpokaza-li krajny sejm próstwu, móže z 450.000 hłosokmanymi k ludowemu požadanju z ludowym rozsudom dóńć, při kotrymž jednora wjetšina rozsudźi.

Wot krajneho sejma woleny ministerski prezident a statni ministrojo tworja statne knježerstwo jako najwyšu eksekutiwnu móc kraja. Jenož z tym, zo krajny sejm noweho ministerskeho prezidenta woli, móže so knježerstwo spowalić (konstruktiwne wothłosowanje wo wuprajenju njedowěry).

Marginalspalte


Illustration

© Institution