1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Amt24

Amt24 – doma na zarjad

Amt24 – doma na zarjad
(© Sakska statna kenclija)

Pod »Amt24.sachsen.de« pokazuje so e-government wobydlerjam swobodneho stata. Amt24 je sakski serwisowy portal za wobydlerki a wobydlerjow a za předewzaća. Amt24 je centralny přistup k sakskemu zarjadnistwu. Přez wopisowanja zarjadniskich postupowanjow dóstanu wužiwarjo kontaktne daty a online-formulary wot za nich zamołwiteho zarjada a móžeja tak dźensa hižo wjele zarjadniskich naležnosćow wot domjaceho komputera wobstarać.

Amt24 je po tak mjenowanych žiwjenskich situacijach rjadowany, to su powšitkowne žiwjenske połoženja, w kotrychž so kóždy raz namaka. Tute dotal 25 žiwjenskich situacijow wot Amt24 – informaciske teksty a nadrobne wopisowanja postupowanjow a posłužbow zarjadnistwa – poskićeja tuchwilu cyłkownje něhdźe 1.200 tekstow. Nimo toho wobsahuje serwisowy portal něhdźe 4.300 datowych cyłkow sakskich zarjadow a zmóžnja přistup k wjace hač 1.200 online-formularam.

Amt24 je projekt Swobodneho stata Sakska a jeho komunow – projekt z přichodom!

Marginalspalte


Illustration

© Institution