1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Dźěłowe wiki

Wuwiće powołanskeho dźěła (staw: 2007)

Wuwiće powołanskeho dźěła (staw: 2007)
(© Krajny zarjad za statistiku Sakskeje, dźěłowy kruh Zwjazka a krajow za wobličenje dźěławych)

Přechod wot njeproduktiwneje přistajenskeje towaršnosće NDR k wičnohospodarskim strukturam, zwjazany z wotpowědnymi hospodarskimi přestrukturowanjemi, je wot 1990 sem hłuboke slědy w přistajenskej strukturje Swobodneho stata Sakskeje zawostajił. Ličba dźěławych redukowaše so wot 1989 do 1993 wo někak třećinu. Po snadnym stupanju hač do 1995 stagněruje tale ličba z lochkimi lětnymi chabłanjemi.

W lětach wot 2001 je, z wuwzaćom lěta 2004, zaso sylniše woteběranje wobkedźbować, tak zo měješe so w lětnym přerězku 2005 dotal najniša ličba dźěławych w Sakskej registrować. W lětomaj 2006 a 2007 stupaše pak zaso ličba dźěławych a ležeše w lětnym přerězku 2007 pola 1,945 milionow. Při tym su so ćežišća mjez hospodarskimi hałužkami jasnje přesunyli. Runočasnje je wotewrjena bjezdźěłnosć sylnje přiběrała. Hač do 1994 stupaše ličba bjezdźěłnych (bjezdźěłni w procentach wotwisnje ciwilnych přistajenych) w Sakskej na 15,7 %. Po lochkim spadźe 1995 pokročowaše přirost hač do 1998 na 18,8 %. Po znowa regresiwnym wuwiću hač do lěta 2000 stupaše tuta kwota na 20 % w lětnym přerězku 2005. W slědowacymaj lětomaj dźěše kwota bjezdźěłnosće wuraznje wróćo a ležeše w lětnym přerězku 2007 pola 16,4 %.

Kwota bjezdźěłnosće móže wšak woprawdźite wuwiće jenož njedospołnje wotbłyšćować. K wopisowanju situacije na dźěłowych wikach dyrbja so krótkodźěło, dźěłowičnopolitiske naprawy kaž tež rjadowanja za staršich dźěłopřijimarjow, kotrež běchu wosebje w lětach do 1996 relewantne, zapřijeć. W lětnym přerězku 2007 bě w Sakskej cyłkownje něhdźe 409.700 wosobow wot bjezdźěłnosće potrjechenych. Měrjene po wotwisnych ciwilnych dźěławych ležeše kwota niskeje dźěławosće z 20,8 % jasnje pod přirunajomnej ličbu předchadźaceho lěta. Při tym je niwow niskeje dźěławosće regionalnje diferencowany.

Marginalspalte


Illustration

© Institution