1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Impresum

Swobodny stat Sakska

Swobodny stat Sakska je korporacija zjawneho prawa. Wón zastupuje so přez ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha.

Zamołwity w zmysle § 55 wotst. 2 RStV:
Ralph Schreiber (knježerstwowy rěčnik)

Prócujemy so intensiwnje na tutej webstronje prawe a dospołne informacije k dipoziciji stajić. Njepřewozmjemy pak žane rukowanje abo garantiju za aktualnosć, prawosć abo dospołnosć na tutej stronje k dispoziciji stejacych informacijow. To płaći tež za wšě zwiski (hyperlink), na kotrež tuta webstrona direktnje abo indirektnje pokazuje. Swobodny stat Sakska nima žadyn wliw na aktualne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi stronow, na kotrež so pokazuje. Njejsmy za wobsah strony, kotraž so z tajkim linkom docpěje, zamołwići.

Marginalspalte


Illustration

© Institution