1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zapadna Sakska

Hłowne torhošćo w Cwikawje

Hłowne torhošćo w Cwikawje
(© Digitaltstock)

Wot tekstila k trabijej k turbo-dieselej

Cwikawa a Krimačow (Crimmitschau) stej jako měsće sukelnikow sławnej. Ćeńke »Cwikawske sukno« (»Zwickisch Tuch«) dobywaše sej Europu hižo w 16. lětstotku. 1748 płaćeše tež Krimačow jako europska tekstilna metropola.

W lěće 1904 natwari August Horch pod swójskim mjenom awtomobilowy zawod, w kotrymž produkowaše luksusowe jězdźidła na najwyšim techniskim niwowje. Pjeć lět pozdźišo załoži wón zwadow wokoło mjena dla Audi-zawody w Cwikawje. Město je z tym po cyłej Němskej jeničke stejnišćo, na kotrymž so bjez přetorhnjenja awta produkowachu a produkuja.

W lětach 1957 do 1991 twarjachu Cwikawčenjo trabant. Přez tři miliony jězdźidłow NDRskeho volkswagena běžachu w ludowym zawodźe Sachsenring Automobilwerke Zwickau z paska. Dźensa zhotowja Volkswagen Sachsen GmbH w Cwikawskim měšćanskim dźělu Mosel modelej Golf a Passat.

W Daetz-Centrumje w Lichtensteinje prezentuja stajne a wosebite wustajeńcy mišterske dźěła z drjewa: skulptury, reliefy a rězbarjene figury z Afriki, Europy, Sewjerneje Ameriki, Aziskeje a Oceaniskeje. Studenća přizamknjeneho mjezynarodneho studijneho kursa za drjeworězbarske wuměłstwo wuknu tudy a bjeru sej w ateljejach Daetz-Centruma sami rězbarski nóž do rukow.

Marginalspalte


Illustration

© Institution