1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska Šwica

Bastajowy móst pola Rathena

Bastajowy móst pola Rathena
(© Frank Exss)

Romantika w krosnjerskim paradizu

By němska romantika tež bjez Sakskeje Šwicy eksistowała? Zawěsće. Ale wona by wo wjele chudša wostała. Dźiwje wudrjeńcy, bicarne skalne wěže a hordozne taflowcy Połobskich pěskowčinow inspirowachu molerjow kaž Caspara Davida Friedricha a Adriana Ludwiga Richtera. Wot bujnosće tuteje krajiny zajeći, stajachu woni swoju stafelaju na přeco nowe městna.

Tohorunja basnika Hansa Christiana Andersena kaž tež komponistow Carla Maria von Webera a Richarda Wagnera jimaše tuta krajina. Najskerje inspirowaše Wjelča wudrjeńca při Hocksteinje Weberowu wjelčišćowu scenu w »Freischützu«. Wysoko wot skałow wobdate jewišćo pod hołym njebjom w Rathenje skića dźensa idealny ramik za předstajenja tuteje ludoweje opery.

Tola skalinata krajina je tež dalšim zaćišćam wužitna hač jenož jako kulisa. Na 112 kilometrach Puća molerjow móžemy Połobske pěskowčiny po slědach Richtera a druhich wuměłcow zeznać. Spektrum na tutej a mnohich dalšich pućowanskich šćežkach saha  wot přijomnych lěsniskich dróhow přez wuske pućiki hač k nahłym schodźenkam, kotrež po skale nimale wodorunje horje wjedu.

Wjele krosnowarjow pyta w Sakskej Šwicy nimo rjanosće krajiny tež sportowe wužadanje při skale. Tak mjenowane swobodne krosnowanje – přewinjenje wjerškow bjez kumštnych krosnowanskich pomocow, tola ze zawěsćenjom za padnjenje – ma w Sakskej Šwicy tajku dołhu tradiciju kaž nihdźe druhdźe. W tutej jónkróćnej krajinje je so krosnowanski stil wuwił, kotryž sej sensibilitu krajiny waži a so wot sakskich krosnowarjow a wšitkich wopytowarjow kedźbliwje pěstuje.

Powabk, kotryž čini najwjetšu krosnowansku kónčinu w Europje tak jónkróćnu kaž jeje krajinu, kotraž ju wobdawa.

Marginalspalte


Illustration

© Institution