1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakski połobski kraj

Albrechtowy hród a katedrala w Mišnje

Albrechtowy hród a katedrala w Mišnje
(© Shutterstock)

Wo kićach a kwětkach

Sakski winowy puć zwjazuje na něhdźe 90 kilometrach wjerški saksakeho winicarskeho wuměłstwa. W jednym z najsewjernišich plahowanišćow Europy wjedźe puć wot winicy k winicy, na najrjeńše wuhladnišća a do najlěpšich winowych pincow mjez Pirnu a Mišnom.

Z Mišna pochadźa tež najstarši europski pórclin. Hišće dźensa moluja rjemjeslnicy módrej mječej z ruku na tute drohotne eksemplary. Swojich 1 000-lětnych stawiznow dla mjenuje so Mišno tež rady »kolebka Sakskeje«. Winnetouwowe dźěćace łožo steješe tohorunja w sakskim połobskim kraju. Ródne město jeho nana Karla Maya w Radebeulu je mjeztym derje wopytany muzej małych a wulkich přećelow Indianow.

Torgawa zdoby sej mjezynarodnu sławu, jako so dnja 25. apryla 1945 blisko tutoho města při Łobju ameriske a sowjetske wójska zetkachu. Na přichodnym dnju wojacy tutu scenu hišće raz za kameru předstajichu. Nimo nastatych fotow dopomina dźensa na tutón historiski wokomik lětnje so w Torgawje wotměwacy »Elbe Day«.

Jedyn z poslednich zawodow za zhotowjenje kumštnych kwětkow ma swoje sydło w Zebnicy. Róže a druhe kwětki narostu tam w běhu jednoho dnja – po wosobinskim dobrozdaću z abo bjez ćernjow.

Marginalspalte


Illustration

© Institution