1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Hornja Łužica/Delnja Šleska

Zhorjelc – pohlad z mosta nad Nysu

Zhorjelc – pohlad z mosta nad Nysu
(© Fotolia)

Wot zwjazka šesćiměstow k euroregionej

Hižo 1346 spóznachu wobydlerjo Kamjenca, Budyšina, Lubija, Žitawy, Zhorjelca a dźensnišeho pólskeho Lubanja, zo móžeja swoje politiske a hospodarske zajimy najlěpje w Zwjazku šesćiměstow zastupować.

Bjez dźiwa tuž, zo su tute města dźensa sobustawy hranicy překročaceho euroregiona Nysa. Hornja Łužica/Delnja Šleska kaž tež pólske a čěske wokrjesy intesiwěruja w euroregionje swoje kontakty a profituja z hospodarskeho zhromadneho dźěła.

Budyšin, Zhorjelc, Žitawa a Kamjenc su k tomu wusahowace přikłady srjedźowěkowskeho twarskeho wuměłstwa. Derje zdźeržaneho měšćanskeho jadra dla mjenuja Budyšenjo swoje město hordźe »sakski Nürnberg«. Zbožo w njezbožu měješe 1525 Zhorjelc: Tehdom zniči woheń město a zawostaji proch a popjeł, ale na to nasta tudy dźensa jónkróćny ansambl nowotwarow w stilu zažneje renesansy.

Štóž ma nimo holanskeje a hatoweje krajiny mjez Sprjewju a Nysu, chěžow ze stołom w Oybinje a Pückleroweho parka w Mužakowje hišće wóčko za superlatiwy, tón namaka z Bjerwałdskim jězorom najwjetši nutřkokrajny jězor Sakskeje a ze Zhorjelcom najwuchodniše město Němskeje.

Něhdźe 35 000 Serbow bydli w regionje a rěči swoju rěč. Swjate křiže  na kromach pućow abo w předzahrodach kaž tež hladane cyrkwje a kapałki w kónčinje mjez Budyšinom, Kamjencom a Kulowom su wuraz hač do přitomnosće pěstowaneje předewšěm katolskeje ludoweje pobožnosće. K wašnjam a nałožkam tuteje hižo 1500 lět zasydleneje słowjanskeje ludoweje skupiny słuša tež jěchanje jutrownych křižerjow, na kotrymž jěcharjo w fraku a z cylindrom na pyšnych konjach wjesołe poselstwo wo zrowastanjenym Chrystusu wozjewjeja.

Marginalspalte


Illustration

© Institution