1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Kamjenica

W mašinotwarje dźěłaja wysokokwalifikowani dźěłaćerjo

W mašinotwarje dźěłaja wysokokwalifikowani dźěłaćerjo
(© Rainer Weisflog)

Woka a mašiny

Hdyž běchu slěbrowe žiły w Rudnych horach w 17. lětstotku wučerpane, pytachu hórnicy nowe žórła za dochody. Někotři tworjachu wuměłstwowe wudźěłki z drjewa, druzy z metala. Wunamakarscy inženjerojo twarjachu mašiny, kotrež wuspěšnje z jendźelskimi produktami konkurowachu, a zdobychu sej tak za swoje město mjeno němskeho Manchestera.

Najprjedy so předźenske mašiny z Jendźelskeje importowachu. Tola z porjedźernjow fabrikow wuwiwachu so samostatne zawody, kotrež sami tekstilne mašiny zhotowjachu a dale wuwiwachu.
Dźensa so w Sakskim instituće za tekstilne slědźenje inowatiwne dźěłowe maćizny wuslědźuja a po cyłym swěće zwičnjeja. Ćežkoindustrija charakterizuje lokalnu a hospodarsku strukturu. Ale tež solarnu industriju je Kamjenica jako produkciske stejnišćo wotkryła.

Wšo dohromady widźane słušeše Kamjenica w poslednich lětach k tym dźesać městam w Němskej, kotrež najsylnišo rosćechu.

Nimo lěta 2003 nowo wuhotowaneho měšćanskeho centrachwala sej Kamjeničenjo k městu słušace daloke lěsne přestrjenje, zelenišća a parki. Wjace hač 10 000 studowacych pjelnja čitanske žurle Kamjeničanskeje uniwersity. W laborach a slědźerskich zarjadnišćach wuwiwaja so běžnje nowe produkty a techniki, kotrež přichod města jako připóznate slědźerske  a hospodarske stejnišćo zawěsća.

Marginalspalte


Illustration

© Institution