1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska wčera a dźensa (chronika)

Dźensniši wobydlerjo swobodneho stata njejsu poprawom Saksojo, potajkim potomnicy germanskeho splaha ze samsnym mjenom. Tući su dźensa w Delnjej Sakskej žiwi. Saksojo dyrbjeli, tak widźane, poprawom Mišnjenjo rěkać. Přetož Mišnjanska marka je kolebka dźensnišeho swobodneho stata. Tam da kral Heinrich I. w lěće 929 hród natwarić, zo by započace němske wobsydlenje wosrjedź słowjanskeho teritorija zawěsćił.

Prěnjotnje wot germanskich, pozdźišo wot serbskich kmjenow wobsydlena, wuwiwa so kónčina w běhu časa k jednomu z najbohatšich němskich krajow. Husćišo, najbóle jako sćěh wójnow, zdoby a zhubi Sakska wobšěrny teritorij a wobydlerstwo. Jeje regenća dyrbjachu so po zwrěšćenym rokoćenju přećiwo němskemu kejžorej samo z wuswojowanjom a rozdźělenjom swojeho mócnarstwa wotnamakać, nošachu pak lětstotki pozdźišo nimo sakskeje wěsty čas tež pólsku kralowsku krónu.

Kónc 19. lětstotka měješe dźěłaćerske hibanje w industrijowych centrach kraja swoje srjedźišćo. Skónčnje běchu to tež Saksojo, kotřiž 1989 ze zmužitymi demonstracijemi w Lipsku, Pławnje a Drježdźanach zwrěšćenje NDR zahajichu a tak wrota k znowazjednoćenju Němskeje wotewrichu.

Politiske wuwiće do 1815

Politiske wuwiće do 1815
(© fotolia)

Suwerene kralestwo Sakska 1815-1918

Suwerene kralestwo Sakska 1815-1918
(© SLUB, Měšćanska galerija-Zběrka wuměłstwa)

Sakska w dobje Weimarskeje republiki 1918-1933

Sakska w dobje Weimarskeje republiki 1918-1933
(© SLUB)

Sakska w nacionalsocializmje 1933-1945

Sakska w nacionalsocializmje 1933-1945
(© SLUB, Richard Peter sen.)

Powójnska doba a NDR 1945-1990

Powójnska doba a NDR 1945-1990
(© Zwjazkowy archiw, wobraz 183-1989-1106-405, fotograf: Thieme, Wolfgang)

Sakska wot časa znowazjednoćenja 1990

Sakska wot časa znowazjednoćenja 1990
(© Ronald Bonss)

Marginalspalte


Illustration

© Institution