1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Kabinet

Kabinet

Kabinet wobsteji z ministerskeho prezidenta a statnych ministrow. Zhromadnje tworja woni statne knježerstwo. Při tym postaja ministerski prezident směrnicy politiki. Statni ministrojo rjaduja swoje zastojnske wobłuki po tutych směrnicach samostatnje a w swójskej zamołwitosći. Woni móža změny směrnicow namjetować. Ministerski prezident móže statnych sekretarow jako dalšich čłonow statneho knježerstwa pomjenować.

Kabinet wobzamkuje zakonske naćiski a druhe předłohi za krajny sejm kaž tež prawniske wukazy statneho knježerstwa. Wažne dalše temy, z kotrymiž so statne knježerstwo jako gremij zaběra, su iniciatiwy Zwjazkoweje rady, hłosowanje w Zwjazkowej radźe, statne zrěčenja a zarjadniske dojednanja z druhimi krajemi. Kabinet twori nimo toho rozsudy k wšěm prašenjam a naležnosćam, kotrež maja zakładny wuznam za Saksku abo za kotrež tole wustawa abo zakoń předpisuje.

Statni ministrojo

Martin Dulig

Statny minister za hospodarstwo, dźěło a wobchad

Spěchowanje sakskeho hospodarstwa a regionalne strukturne wuwiće słušatej k hłownym nadawkam Martin Dulig.

Markus Ulbig

Statny minister nutřkowneho

Markus Ulbig je zamołwity za rumowe planowanje, za wěstotu a porjadk w swobodnym staće a za zarjadnisku reformu.

Prof. Dr. Georg Unland

Statny minister za financy

Prof. dr. Georg Unland stražuje nad dochodami, wudawkami a zamóženjom swobodneho stata.

Sebastian Gemkow

Statny minister justicy

Sebastian Gemkow je za prawnisku wěstotu w swobodnym staće runje tak zamołwity kaž za zhromadne dźěło z Europskej uniju.

Brunhild Kurth

sakska statna ministerka za kultus

Brunhild Kurth angažuje so za wotewrjeny, sprawny a wukonliwy kubłanski system.

Dr. Eva-Maria Stange

Statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo

Dr. Eva-Maria Stange koordinuje pěstowanje wuměłstwa a kultury a twori ramik za slědźenje a wuwučowanje na uniwersitach, wysokich šulach, fachowych wysokich šulach a powołanskich akademijach w swobodnym staće.

Barbara Klepsch

Statna ministerka za socialne a škit konsumentow

Barbara Klepsch stara so wo socialne naležnosće ludźi. K tomu słušeja předewšěm temy kaž strowota, swójba a runosć šansow.

Thomas Schmidt

Statny minister za wobswět a ratarstwo

Thomas Schmidt stara so wo naležnosće wjesneho ruma a wobswětoškita.

Petra Köpping

Statna ministerka za runostajenje a integraciju

Statna ministerka za runostajenje a integraciju je přisłušna za politiku runostajenja, předewšěm za samsne šansy za žony a muži na dźěłowych wikach kaž tež za integraciju připućowanych.

Dr. Fritz Jaeckel

Statny minister a šef statneje kenclije

Statny minister dr. Fritz Jaeckel podpěruje ministerskeho prezidenta při wudźěłanju směrnicow politiki a we wobłukach, w kotrychž ma statna kenclija swójsku zamołwitosć. K tomu liči mjez druhim medijowa politika.

Marginalspalte


Illustration

Nawjazajće z nami kontakt

Wobydlerski běrow

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Sächsische Staatskanzlei/ Sakska statna kenclija
  Archivstraße 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolWobydlerski běrow

Knježerstwowy rěčnik

Ralph Schreiber

 • SymbolPóstowa adresa:
  01095 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolTelefaks:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution