1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Sakska statna kenclija

Sakska statna kenclija

Sakska statna kenclija
(© SK)

Statna kenclija podpěruje ministerskeho prezidenta při spjelnjenju jeho nadawkow. Něhdźe 240 sobudźěłaćerjow wudźěłuje tu politiske zakłady za to, zo je Sakska swětej wotewrjeny, moderny a inowatiwny kraj.

Wosoby a funkcije

Što čini knježerstwowy šef?

Ministerski prezident postaja směrnicy sakskeje krajneje politiki a njese za to zamołwitosć.Wón zastupuje swobodny stat we wonkownych poćahach a powołuje a spušća ministrow a statnych sekretarow.

Kak wuskutkuje so statne jednanje na wobydlerjow?

Tute prašenje wodźi šefa statneje kenclije a statneho ministra dr. Fritz Jaeckel. Wón koordinuje dźěło mjez statnej kencliju, ministerstwami a Sakskim krajnym sejmom. Nimo toho podpěruje wón knježerstwoweho šefa na polach politiki, na kotrychž ma statna kenclija swójsku zamołwitosć.

Štó zastupuje Swobodny stat Saksku w Berlinje?

Erhard Weimann je statny sekretar a społnomócnjeny Swobodneho stata Sakskeje při Zwjazku kaž tež nawoda krajneho zastupnistwa Swobodneho stata Sakskeje w Berlinje.

Nadawki a zamołwitosće

Zamołwitosće a organizacija

W statnej kencliji pletu so nitki sakskeje politiki. Wona wudźěłuje směrnicy politiki, rjaduje poćahi k Zwjazkej a k druhim zwjazkowym krajam a pruwuje, hač wotpowěduja wobzamknjene zakonje wustawje.

Sakska w Berlinje

Krajne zastupnistwo Swobodneho stata Sakskeje při Zwjazku (krótko tež krajne zastupnistwo Sakska mjenowane) stara so wo zajimy swobodneho stata na zwjazkowej runinje. Tohodla steji wone w zwisku k Němskemu zwjazkowemu sejmej, k zwjazkowym ministerstwam, frakcijam a stronam, ale tež k zastupnistwam druhich zwjazkowych krajow.

Sakska w Brüsselu

Kontaktowy běrow swobodneho stata w Brüsselu dźerži kontakt k EU-institucijam kaž tež k Stajnym zastupnistwam, druhim organizacijam a zwjazkam Europskeje unije.

Marginalspalte


Illustration

Nawjazajće z nami kontakt

Wobydlerski běrow

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Sächsische Staatskanzlei/ Sakska statna kenclija
  Archivstraße 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolWobydlerski běrow

Knježerstwowy rěčnik

Ralph Schreiber

 • SymbolPóstowa adresa:
  01095 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolTelefaks:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution