1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Knježerstwowe dźěło dožiwić – Wopytajće statnu kencliju!

Chceće raz na městnje ministra w kabineće sedźeć? Wosrjedź centra politiskich podawkow stać a snano ministerskeho prezidenta we wochěži zetkać? Što je tak mjenowany »kołć« (»Bienenkorb«) a zwotkel pochadźeja wohnjowe slědy w zapadnym schodźišću?

Pohladajće z nami za kulisy moderneho statneho wjednistwa. Kak zajimawe je dźěło knježerstwa a štó při tym kotre nadawki spjelnja, čehodla je Sakska tež w Berlinje a Brüsselu zastupjena a hišće wjele wjace, to zhoniće při Wašim wopyće. Na programje njesteja jenož wulkotna kuplowa hala, medijowy centrum a »kołć«. Wy zeznajeće tež kabinetnu žurlu Sakskeho statneho knježerstwa a dóstanjeće informacije wo twarje, wo wužiwanju kaž tež wo měnjatych stawiznach doma. Sće wćipni? Potom zawěsćće sej nětko hnydom swój termin online a budźće hósć w domje ministerskeho prezidenta.

Zapadny zachod do statneje kenclije

Zapadny zachod do statneje kenclije
(© SK)

Won ze wšědneho dnja šule, nutř do woprawdźitosće

Naše wjedźenje je idealne wotměnjenje za wučbu a skića zhromadnosće ze sakskim wučbnym planom za předmjet towaršnowěda:

Šulska forma Rjadownja Móžny/e wuknjenski/e wobłuk/i za wopytowarjow w statnej kencliji
Gymnazij 9
  • Wuknjenski wobłuk 1: Participacija a politiski porjad w Zwjazkowej republice Němskej a w Swobodnym staće Sakskej
  • Wólbna winowatosć 1: Politiska participacija
11
  • Wuknjenski wobłuk 2: Politika a medije
12
  • Wólbna winowatosć 3: Politiske systemy
Srjedźna šula 9
  • Wuknjenski wobłuk 2: Swobodniski demokratiski porjad Zwjazkoweje republiki Němskeje a Swobodneho stata Sakskeje - Wólbna winowatosć 1: Politikar(ka) – wusonjeny job?
10
  • Wólbna winowatosć 1: Swobodny stat Sakska a Europska unija
Powołanska šula/ Powołanska fachowa šula 1-3
  • Wuknjenski wobłuk 3: Politiske tworjenje měnjenjow a politiske wobdźělenje młodych dorosćenych

Husto stajane prašenja

Hdźe započina so wjedźenje?

Přechodźowanje započina so při zapadnym zachodźe (Caroline naměsto/Carolaplatz). Prosy so wo dypkownu přitomnosć.

Je něhdźe garderoba a što stanje so z mojimi wačokami?

Při zapadnym zachodźe je garderoba, hdźež móžeja so wšitke wjetše wačoki wotedać a hač do kónca wjedźenja wobchować.

Što so stanje, hdyž wopytowarjo přepozdźe dochadźeja?

Wopytowarjo, kotřiž su přepozdźe přišli (do maksimalnje 15 min), přizjewja so při hłownych wrotach (zachod Kralowski přibrjóh/Königsufer) a so k skupinje dowjedu. Wopytowarjo, kotřiž hakle po 15 minutach dóńdu, njemóžeja so bohužel hižo na přechodźowanju wobdźělić.

Smědźa so mobilne telefony sobu brać?

Zo njebychu so sobudźěłaćerjo statneje kenclije mylili, dyrbjeli mobilne telefony wopytowarjow na mjelčo abo wibraciju nastajene abo hišće lěpje hasnjene być.

Eksistuje přistup za zbrašenych?

Haj. Při hłownym zachodźe (Kralowski přibrjóh/Königsufer) eksistuje přistup za zbrašenych.

Smě so fotografować?

Haj.

Marginalspalte


Illustration

© Institution