1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska statna kenclija – měnjate stawizny twarjenja

Sakska statna kenclija je w tak mjenowanym »cyłkownym ministerstwje«, w twarjenju něhdyšich Kralowskich ministerstwow nutřkowneho, za kultus a zjawnu wučbu kaž tež justicy zaměstnjena. Neobarokny twar nasta w lětach 1900 do 1904 jako pendant k napřećo ležacemu financnemu ministerstwu.

Wužiwanje twarjenja

Wužiwanje twarjenja

Měnjate stawizny Swobodneho stata Sakskeje móža so tež sćěhować na přikładźe wužiwanja ministerialneho twarjenja při Nowoměšćanskim přibrjohu, dźensnišeho sydła Sakskeje statneje kenclije a Sakskeho statneho ministerstwa za wobswět a ratarstwo (SMUL).

Planowanje a twar

Planowanje a twar

»Jako na spočatku wosomnateho lětstotka wjerchowska pycha a rozkćěwace byrgarstwo město Drježdźany z najkrasnišimi twarjenjemi pyšeštej, wobkedźbowaše so na prawym přibrjohu ležace nowe město jenož snadnje«, pisaše dr. ing. Mackowsky w 1907 wot twarskeho wjednistwa wudatym zwjazku wo nastaću a wužiwanju tutoho doma.

Historiska podoba

Historiska podoba

Twarski stil ma so neobarokej přirjadować, při čimž su jednotliwe formy podobne secesiji. Zo by so poćah k baroknym pyšnym twarjenjam stareho města a njeposrědnje napřećo ležacemu financnemu ministerstwu wutworił, rozsudźichu so za wužiwanje pěskowca z Posty.

Přetwar a saněrowanje

Přetwar a saněrowanje

Ministerialne twarjenje bě so w Druhej swětowej wójnje wjele mjenje wobškodźiło hač někotre druhe historiske twarjenja Drježdźan. Při wšěm njewotpowědowachu wobstejnosće w twarjenju po přewróće hižo potrjebam za sydło statneho knježerstwa a jeho ministerstwow.

Marginalspalte


Illustration

© Institution