1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska w Berlinje

Sakska w Berlinje

Sakska w Berlinje
(© Sakska statna kenclija)

Swobodny stat Sakska je přez Zwjazkowu radu na zwjazkowym zakonjedawarstwje wobdźěleny. Za to dyrbja so na zwjazkowej runinje wšě politiske procesy přewodźeć. Dźe wo to, kontakt k Zwjazkowemu sejmej, k zwjazkowym ministerstwam, k frakcijam a stronam, ale tež k druhim zwjazkowym krajam dźeržeć.

Wjele wobłukow, za kotrež su kraje (nic pak Zwjazk) zamołwite, móža so dźensa jenož zmysłapołnje rjadować, hdyž so wjacore zwjazkowe kraje k zhromadnym dojednanjam rozsudźa. To płaći na přikład za rozhłós, wotpadkowe hospodarstwo, krajinowe rjadowanje abo pěstowanje serbskeje kultury.

Marginalspalte


Illustration

Społnomócnjeny Swobodneho stata Sakskeje při Zwjazku

Staatssekretär Erhard Weimann

© Institution