1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Nadawki statneje kenclije

Podpěra ministerskeho prezidenta

Statna kenclija podpěruje ministerskeho prezidenta na sćěhowacych polach:

 • postajenje směrnicow politiki,
 • zasadne prašenja zwjazkoweje a krajneje wustawy w ramiku směrnicoweje kompetency ministerskeho prezidenta po art. 63 wotst. 1 sakskeje wustawy,
 • zasadne prašenja statneho teritorija a jeho rozdźělenja,
 • poćahi k Zwjazkej a tamnym zwjazkowym krajam, ze zastupnistwom w Berlinje,
 • zjawnostne dźěło statneho knježerstwa,
 • pruwowanje wobzamknjenych zakonjow po wustawje w ramiku podpisanja ministerskeho prezidenta po art. 76 wotst.1 sada 1 wustawy,
 • korespondenca a komunikacija ze Sakskim krajnym sejmom,
 • přihotowanja kabinetnych posedźenjow a konferencow ministerskich prezidentow,
 • powšitkowne prašenja statneho zarjadnistwa kaž tež organizacije a nadawkow zarjadow a zarjadniskeje struktury,
 • wobhnadźenske naležnosće, dalokož je ministerski prezident za to zamołwity,
 • protokolowe naležnosće a konsularstwo,
 • medijowe prawo a medijowa politika,
 • krajny personalny wuběrk,
 • rjadniske naležnosće a statny wopon,
 • regionalne partnerstwa a mjezynarodne poćahi,
 • hranicy překročace zhromadne dźěło z knježerstwomaj susodneju statow Čěskeje republiki a Republiki Pólskeje,
 • podpěranje dźěła euroregionow.

Marginalspalte


Illustration

Nawjazajće z nami kontakt

Wobydlerski běrow

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Sächsische Staatskanzlei/ Sakska statna kenclija
  Archivstraße 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolWobydlerski běrow

Knježerstwowy rěčnik

Ralph Schreiber

 • SymbolPóstowa adresa:
  01095 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolTelefaks:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution