1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Statny sekretar Erhard Weimann

Erhard Weimann zastupuje Saksku w Berlinje a Brüsselu.

Erhard Weimann zastupuje Saksku w Berlinje a Brüsselu.
(© Sakska statna kenclija)

Erhard Weimann (54) je statny sekretar a społnomócnjeny Swobodneho stata Sakskeje při Zwjazku kaž tež nawoda krajneho zastupnistwa Swobodneho stata Sakskeje w Berlinje a Sakskeho kontaktoweho běrowa w Brüsselu.

Erhard Weimann, narodźeny dnja 17. apryla 1954 we Würzburgu, bě wot 1973 do 1975 na Fachowej wysokej šuli za zjawne zarjadnistwo w Kehlu nad Rynom studował a je diplomowy zarjadniski hospodar. Wot 1975 do 1978 dźěłaše wón w knježerstwowym prezidiju w Karlsruhe a wot 1979 do 1983 w nutřkownym ministerstwje Badensko-Württembergskeje. Erhard Weimann skutkowaše wot 1983 do 1990 w badensko-württembergskim krajnym sejmje jako parlamentariski poradźowar a wosobinski referent frakciskeho předsydy (parlamentariski radźićel).

Mjez 1990 a 1993 dźěłaše Weimann jako frakciski jednaćel a nawoda parlamentariskeje poradźowanskeje słužby CDU-frakcije Sakskeho krajneho sejma a bě 1993/94 krajny jednaćel CDU w Badensko-Württembergskej. Wot 1994 do 2008 skutkowaše wón znowa jako frakciski jednaćel a nawoda parlamentariskeje poradźowanskeje słužby CDU-frakcije Sakskeho krajneho sejma.

Erhard Weimann je woženjeny, ma tři dźěći a bydli wot januara 1990 w Sakskej.

Marginalspalte


Illustration

© Institution