1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Šef statneje kenclije a statny minister dr. Fritz Jaeckel

Dr. Fritz Jaeckel

Dr. Fritz Jaeckel

Dr. Fritz Jaeckel
(© Lars Neumann)

Biografija

Dr. Fritz Jaeckel (CDU) narodźi so dnja 12. julija 1963 w Flensburgu. Po maturje započa studij prawnistwa w Passauwje, kotryž 1989 z prěnim juristiskim statnym eksamenom na Uniwersiće Heidelberg zakónči. 1992 slědowaše druhi juristiski statny eksamen a wuwučowaše jako wědomostny asistent na Uniwersiće Münster, hdźež tež promowowaše.

Wot 1996 do 2002 bě wosobinski referent knježerstwoweho prezidenta a po tym skutkowaše jako nawoda referata za komunalny dohlad a nalutowarnistwo w knježerstwowym prezidiju w Lipsku. Potom přewza wšelake nadawki w nutřkownym ministerstwje, w ministerstwje za wobswět a ratarstwo a w statnej kencliji. Wot 2008 do 2010 nawjedowaše běrow ministerskeho prezidenta, doniž njenawjedowaše w statnej kencliji wotrjad koordinowanja resortow. Wot 2012 bě statny sekretar w ministerstwje za wobswět a ratarstwo. Po powodźenju w juniju 2013 nawjedowaše w statnej kencliji stab za znowanatwar.

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Šef statneje kenclije

Statny minister dr. Johannes Beermann

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Archivstr. 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolPóstowa adresa:
  01095 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-56 40
 • SymbolTelefaks:
  (+49) (0)351-5 64 10 25

Wobydlerski běrow

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Sächsische Staatskanzlei/ Sakska statna kenclija
  Archivstraße 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolWobydlerski běrow
© Institution