1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Twarjenje

Nutřkowny napohlad twarjenja

Nutřkowny napohlad twarjenja
(© Sakska statna kenclija)

Architektoniska wosebitosć

Twarjenjowy kompleks krajneho zastupnistwa natwari so w swojej nětřišej formje z prědnim domom, pobočnym křidłom a prěčnym twarjenjom 1905 wot Berlinskeju architektow Reimera a Körte. Dom steji na 1 016 kwadratnych metrow wulkej ležownosći a je jako jednotliwy pomnik do pomnikoweje lisćiny Berlina, wobwod Mitte, zapisany.

Prjedawši wobsedźer bě Berlinski wohnjozawěsćerski wustaw (Berlinische Feuer-Versicherungs-Anstalt). Reprezentatiwna imobilija bu w běhu lět na susodnej twarjeni z wulkimi stawiznami – Šibjeńcowy dom (Galgenhaus) a Mikławšowy dom (Nicolai-Haus) (Muzejej Załožby Měšćanski muzej Berlin) – přiměrjena. Ze wobdźěłanym kamjenjom zadrasćena fasada k dróze pyši barokej podobny dekor z pokazkami na secesiju.

Tež dźěle nutřkowneho wutwara su za architektonisce zajimowanych kedźbyhódne:

  • ze stukowymi ornamentami pyšeny křižowy wjelb,
  • drjewjane panele z duba,
  • sćěnowe wuhotowanje w formje imitacije přirodneho kamjenja,
  • z marmorom wukładźene špundowanja,
  • wokna z wołojoweje škleńcy.

Marginalspalte


Illustration

© Institution