1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Sakska w swěće

Sakska je kraj z mnohostronskimi mjezynarodnymi poćahami. Na zakładźe swojeho geografiskeho połoženja w srjedźišću Europy a přeprěkowana wot wažnych wikowanskich pućow móžeše Sakska w běhu poslednich lětstotkow z čiłeje kulturneje a hospodarskeje wuměny daloko přez swoje hranicy profitować.

Mjezynarodne kooperacije

Na to natwarjejo haji Swobodny stat Sakska wot lěta 1990 šeroko zapołožene mjezynarodne kooperacije z wjace hač 30 statami. Srjedźo- a wuchodoeuropske kraje tworja při tym bytostne ćežišćo. Wyše toho wotewrja pak so Sakska tohorunja za do přichoda so orientowace zhromadne dźěło z krajemi w Americe, Aziskej a w Bliskim wuchodźe.

  Mnohostronskosć projektow

  Šěroka paleta mjezynarodnych poćahow Sakskeje wopřija regionalne partnerstwa z tuchwilu wosom regionami kaž tež zhromadne dźěło na konkretnych projektach abo w temowospecifiskich syćach.

  Zaměr prócowanjow statneho knježerstwa je, ze swójskimi aktiwitami, ale tež přez spěchowanje a moderaciju zhromadne dźěło sakskich institucijow a swobodnych akterow z druhimi regionami w Europje a w swěće podpěrować.

   Teaserbild Gute Nachbarschaft

   Dobre susodstwo

   Teaserbild Der Blick in andere Länder

   Pohlad do druhich krajow

   Teaserbild Grenzüberschreitend Leben und Arbeiten

   Přezmjeznje žiwy być a dźěłać

   Marginalspalte


   Illustration

   © Institution