1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakski kontaktowy běrow w Brüsselu

Sakska angažuje so na europskej runinje

Sakske zajimy dyrbja so tež na europskej runinje zastupować. Tak nima Brüssel w běhu europskeje integracije swobodu rozsudow swobodneho stata bóle hač na kóždy pad trěbne wobmjezować.

Tež po rozšěrjenju Europskeje unije na tuchwilu 27 statow změje Sakska na zakładźe swojeho połoženja, ale tež swojich stawiznow wosebitu rólu přewzać.

Sakski kontaktowy běrow

Wot 1991 wudźeržuje Swobodny stat Sakska běrow w Brüsselu. Běrow je dźěl Sakskeje statneje kenclije a słuša k zastojnskemu wobłukej šefa statneje kenclije, dr. Johannesa Beermanna. W běrowje dźěła tuchwilu 14 sobudźěłaćerjow, wjetša ličba je z fachowych ministerstwow na čas delegowana.

Informacije k Sakskemu kontaktowemu běrowej w Brüsselu

Marginalspalte


Illustration

© Institution