1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Regionalne partnerstwa

Najintensiwniša forma zhromadneho dźěła za Saksku su interregionalne partnerstwa. Wone su oficialnje wot knježerstwow regionow iniciěrowane a narěča mnohe temy a towaršnostne skupiny.

Organizacija partnerstwa

Zakład interregionalneho partnerstwa je zhromadna deklaracija wo zhromadnym dźěle, kotraž na woběmaj stronomaj politisku wolu kooperacije na wšelakich polach wuzběhnje. Hižo do toho wobstejace zhromadne aktiwity so přez interregionalne partnerstwo institucionalizuja a politisce kaž tež financielnje spěchuja.

Regionalne partnerstwa nawjeduja so wot bilateralnych dźěłowych skupinow. Na sakskej stronje so partnerstwa přez Saksku statnu kencliju koordinuja. Ćežišća sadźa Sakska předewšěm we wuskim zhromadnym dźěle ze susodnymi regionami w Čěskej republice a w Pólskej.

Republika Pólska

Hrodowe naměsto w pólskej stolicy Waršawje

Hrodowe naměsto w pólskej stolicy Waršawje
(© Shutterstock)

Zhromadne stawizny Pólskeje a Sakskeje su charakterizowane wosebje přež knjejstwo Awgusta Sylneho, kotryž běše wot 1694 do 1733 zdobom kurwjerch Bjedrich Awgust I. w Sakskej a kral Awgust II. w Pólskej. Jeho zastojnskej dobje přizamkny so bjezposrědnje zastojnska doba kurwjercha Bjedricha Awgusta II. ze Sakskeje, kotryž runočasnje hač do 1763 jako kral Awgust III. w Póskej knježeše.

Dźensniše zhromadne dźěło mjez Němskej a Republiku Pólskej złožuje so na zrěčenje wo dobrym susodstwje a přećelskim zhromadnym dźěle wot 17. junija 1991. Swobodny stat Sakska je na tutym zakładźe z dwěmaj wójwodstwomaj kooperaciske dojednanja wotzamknyło, z Delnjej Šleskej a Lubuskim wójwodstwom.

Partnerske regiony Sakskeje

Čěska republika

Praha, stolica Čěskeje republiki

Praha, stolica Čěskeje republiki
(© Shutterstock)

Češa a Saksojo maja žiwe zhromadne stawizny. Wosebje přez slěbrowe hórnistwo přińdźe Sakska w 16. lětstotku k derjeměću a připóznaću, štož wobsydlenje Sakskeje kaž tež čěskeho dźěla Rudnych horow spěchowaše Spočatk 17. lětstotka namakachu potom mnozy Češa, kotřiž před rekatolizaciju přez tehdomnišeho kejžora ćěkachu, swój schow w Sakskej.

Dźensa haji Swobodny stat Sakska z Čěskej republiku jara wuske partnerstwo na mnohich polach. Wyše toho su bliskohranične knježerstwowe wobwody ze susodnymi sewjeročěskimi wobwodami kooperacije wotzamknyli.

Partnerske regiony Sakskeje

Dalše poćahi k Čěskej republice

Čiłe kontakty wudźeržuje Sakske statne knježerstwo k swojim přimjeznym susodnym regionam, wobwodam Karlovy Vary, Liberec a Ústí. Z prezidentami tutych regionow podpisachu so »zhromadne deklaracije«, kotrež zhromadne dźěło krućeja a pohłubšeja.

Marginalspalte


Illustration

© Institution