1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Euroregiony

Pohlad do Łobjoweho doła – Sakska Šwica

Pohlad do Łobjoweho doła – Sakska Šwica
(© Shutterstock)

Regiony w saksko-pólskim a saksko-čěskim hraničnym rumje wudźeržuja čiłu wuměnu. Zo by so wona wolóžiła, su so wone wusko na so wjazali a štyri euroregiony wutworili.

Ideja

Euroregiony su zjednoćenja wokrjesow a komunow při nutřkownych a wonkownych hranicach EU ze zaměrom, mjezy překročace zhromadne dźěło spěchować. Zakładna ideja při tym je, wotmjezowacy wuskutk statnych hranicow přewinyć, mjezy překročace hibanja ludźi spěchować a wosebity potencial tutych regionow inowatiwnje wužiwać.

Organizacija euroregionow

Zo bychu swoje cile docpěli, su euroregiony na woběmaj stronomaj hranicy organizowane. Hłowna runina dźěła a narěčenski partner euroregiona je přeco jednaćelski běrow. Tutón běrow so wot kraje přesahowacych rozsudźacych gremijow (rada, prezidij) podpěruje, kontroluje a fachowje přez tematiske dźěłowe skupiny poradźuje, na př. na polu přirodoškita, wobchada a socialneho.

Nadawki

Nadawki euroregionow wopřijeja mj. dr.:

  • mjezy překročacy regionalny, projektny a přesadźowacy management
  • informaciski transfer a zjawnostne dźěło
  • konfliktowy management při přećiwnych wuwićach
  • sylnjenje wubědźowanskich kmanosćow cyłeho ruma

Podpěra a financowanje

Projekty w euroregionach so ze specielnymi spěchowanskimi programami EU, Interreg abo w naslědnistwje Cil 3, podpěruja. Tež statne knježerstwo Swobodneho stata Sakskeje spěchuje dźěło euroregionow ideelnje a financielnje. Z tutymi srědkami maja so předewšěm zetkanja a zhromadne dźěło ludźi na městnje zmóžnić.

Štyri euroregiony

Štyri euroregiony při saksko-pólskej a saksko-čěskej hranicy kładu swoje ćežisća na tři temowe wobłuki:

  • - ekologija/přirodoškit
  • - turistiski wobchad/wočerstwjenje/wólny čas
  • - kultura/sport

Nadrobne informacije k aktualnym zarjadowanjam a projektam namakaće na wotpowědnej domjacej stronje.

Marginalspalte


Illustration

© Institution