1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Medije a medijowa politika

Medijowa krajina

Medijowa krajina
(© SK)

Swobodny stat Saksku wuznamjenja jara žiwa medijowa krajina. Wot 1990 sem je wjelestronski poskitk z ćišćanych medijow, lokalnych a po cyłym kraju rozbrojenych rozhłosowych a telewizijnych programow nastał. Nimo zjawnoprawniskeho rozhłosa wobohaća tež poskitk komercielny a njekomercielny rozhłós. Krajne knježerstwo podpěruje dalše wuwiće atraktiwneho medijoweho stejnišća Sakskeje w techniskim a hospodarskim nastupanju.

Temowy přehlad

Ćišćane medije

Ćišćane medije

Sakska ma pisanu nowinarsku krajinu. Najwažniše dźeniki namakaće tule.

Radio

Radijo

Nazhońće tule wjace wo zjawnoprawniskich kaž tež priwatnych rozhłosowych poskićerjach.

Telewizija

Telewizija

Nimo zjawnoprawniskeho rozhłosa eksistuje mjeztym wulka ličba priwatnych lokalnych a regionalnych telewizijnych poskićerjow.

Financowanje rozhłosa

Financowanje rozhłosa

Winowatosć rozhłosoweho popłatka wuchadźa ze Statneho zrěčenja wo rozhłosowych popłatkach (RGebStV). Wysokosć rozhłosoweho popłatka a jeho rozdźělenje stej w Statnym zrěčenju wo financowanju rozhłosa (RFinStV) rjadowanej.

Digitalizacija

Digitalizacija

Tule dóstanjeće informacije k digitalnemu rozhłosej, k antenowej telewiziji (DVB-T) kaž tež k widejowemu rozhłosej.

Marginalspalte


Illustration

© Institution