1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Financowanje rozhłosa

Financowanje rozhłosa

Financowanje rozhłosa
(© SK)

Zjawnoprawniski rozhłós financuje so předewšěm z rozhłosoweho popłatka. Tón zaruči přewažny dźěl kóštow, kotrež nastanu pola zjawnoprawniskich rozhłosowych stacijow za produkciju, wuhotowanje a rozšěrjenje radijowych a telewizijnych programow. Zasadnje ma so tutón popłatk wot kóždeho rozhłosoweho wobdźělnika płaćić, tež hdyž nochce wón programy zjawnoprawniskich rozhłosowych stacijow wužiwać. Popłatk njewoznamjenja potajkim žadyn wukon za wotrunanski wukon, ale je wot krajow zawjedźeny srědk k financowanju rozhłosa w Němskej. Rozhłosowy popłatk je jenož na wosedźenje rozhłosoweho aparata wjazany.

Winowatosć rozhłosowych popłatkow wuchadźa ze Statneho zrěčenja za rozhłosowe popłatki (RGebStV). Wysokosć rozhłosoweho popłatka a jeho rozdźělenje stej w Statnym zrěčenju wo financowanju rozhłosa (RFinStV) rjadowanej.

Dalše informacije dóstanjeće w Centrali za zběranje rozhłosoweho popłatka (GEZ) pod

Marginalspalte


Illustration

© Institution