1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Telewizija

Telewizija

Telewizija
(© SK)

Zjawnoprawniska telewizija

Srjedźoněmski rozhłós (MDR)

Srjedźoněmski rozhłós (MDR) je krajna rozhłosowa stacija krajow Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Durinskeje. Wón ma swoje sydło w Lipsku.

Srjedźoněmski rozhłós rozšěrja w krajach Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej nadregionalne a na kóždy kraj přiměrjene poskitki. Tak produkuje so w Sakskej a za Saksku na přikład »Sachsenspiegel«, ale tež serbske wusyłanje »Wuhladko«. Wyše toho zhotowja MDR za ARD přinoški za wusyłanski rjad »Tatort« kaž tež wuspěšnu chorownjowu seriju »In aller Freundschaft«.

Dźěłowe zjednoćenstwo zjawnoprawniskich rozhłosowych stacijow Zwjazkoweje republiki Němska

Dźěłowe zjednoćenstwo zjawnoprawniskich rozhłosowych stacijow Zwjazkoweje republiki Němska (ARD) je zwjazk zjawnoprawniskich rozhłosowych stacijow w Zwjazkowej republice Němska, kiž zhromadny program »Prěni« kaž tež regionalnje swójske programy produkuje. Zhromadnje z ZDF a Deutschlandradio twori ARD zjawnoprawniski rozhłós w Němskej.

Druha němska telewizija

Druha němska telewizija (ZDF) je zjawnoprawniska rozhłosowa stacija a jedna z najwjetšich rozhłosowych stacijow Europy. Zhromadnje z ARD a Deutschlandradio twori ZDF zjawnoprawniski rozhłós w Němskej.

ZDF skića, kaž sobustawy ARD, połnoprogram z informacijow, kubłanja, kultury a zabawy. Wona prezentuje přehlad wo podawkach po cyłym swěće a posrědkuje wobšěrny wobraz němskeje towaršnosće.

ZDF ma swoje sydło w měšćanskim dźělu Lerchenberg w Mainzu. W Sakskej ma ZDF krajne studijo w Drježdźanach. Prawidłownje produkuja so tam rozprawy za běžny program.

Dalše informacije k ZDF:

Priwatna lokalna a regionalna telewizija

W Sakskej rozšěrja něhdźe 60 licencowanych priwatnych zarjadowarjow lokalne a regionalne telewizijne programy. To zaruči lokalne zastaranje z informacijemi, kotrež njenamakamy w tutej šěrokosći a lokalnej přiwjazanosći w žanym druhim zwjazkowym kraju. Sćelaki licencuja so přez Sakski krajny wustaw za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM).

Někotre přikłady:

Marginalspalte


Illustration

© Institution